Bởi {0}
logo
Guangzhou ITO Catering Equipment Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Nồi chiên, Lò Nướng, Máy Làm Kem, Đồ Uống Nóng Lạnh, Bỏng Ngô Máy
Company Industry Experience(8 Year)Total Staff (136)Total Floorspace (19,000㎡)ODM Services Available

Refrigerate Equipment

360,00 US$ - 370,00 US$/Bộ
10 Bộ(Min. Order)
305,00 US$ - 401,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
436,00 US$ - 459,00 US$/Bộ
5 Bộ(Min. Order)
100,00 US$ - 480,00 US$/Cái
5.0 Cái(Min. Order)
500,00 US$ - 1.200,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 2.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)

Bakery Equipment

503,00 US$ - 593,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
378,00 US$ - 500,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
1.360,00 US$ - 1.460,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
165,00 US$ - 289,00 US$/Đơn vị
10.0 Đơn vị(Min. Order)
300,00 US$ - 700,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
100,00 US$ - 700,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
2.330,00 US$ - 2.460,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
200,00 US$ - 800,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)

Snack Machine

80,00 US$ - 85,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
55,00 US$ - 60,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
50,00 US$ - 250,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
66,00 US$ - 78,00 US$/Bộ
10 Bộ(Min. Order)
699,00 US$ - 1.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 936,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)

Food Processor

256,00 US$ - 389,00 US$/Bộ
5.0 Bộ(Min. Order)
300,00 US$ - 500,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
4.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
100,00 US$ - 380,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
20,00 US$ - 150,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)